Punkty adresowe

W ramach Projektu zapewnimy dostęp do sieci szerokopasmowej dla 23395 gospodarstw domowych zgodnie z poniższą listą*:

Punkty Adresowe objęte Projektem

*Punkty objęte obecnie Projektem posiadają datę podłączenia - kolumna A. 

WAŻNE!

W wyniku realizacji Projektu może okazać się, że część Punktów Adresowych zostanie zamienionych w ramach listy, co może wynikać z nieprzewidzianych na etapie projektowania sytuacji lub zmian wynikających z aktualizacji Punktów Adresowych prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zmiany będą dokonywane w obrębie załączonych punktów adresowych.