Program POPC

Sieć szerokopasmowa dla regionu tarnowskiego A

nr umowy o dofinansowanie POPC.01.01.00-12-0019/18-00

Projekt firmy Zicom Infrastruktura Sp. z o.o. pt. „Sieć szerokopasmowa dla regionu tarnowskiego A” (dalej jako Projekt) jest realizowany dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach:

Projekt firmy Zicom Infrastruktura został wybrany spośród 87 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy III naboru wniosków dla działania 1.1 prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej jako CPPC) w 2018 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr POPC.01.01.00-12-0019/18-00 na realizację Projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie

59 531 224,29 zł, a łączna kwota Projektu wynosi 94 327 685,75 zł

Więcej informacji o projekcie w zakładce O sieci