O firmie

Firma Zicom Infrastruktura Sp. z o.o. powstała w 2015 r. jako spółka celowa firmy Zicom Next Sp. z o.o. do realizacji inwestycji szerokopasmowych. Zicom Next Sp. z o.o. jest doświadczonym operatorem internetowym działającym od 2007 r. Zicom Next Sp. z o.o. zrealizowała dotychczas z sukcesem projekty unijne dotyczące budowy sieci szerokopasmowej na ok. 60 mln zł na obszarze województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz dolnośląskiego. Ponadto firma Zicom Next prowadzi działalność w zakresie usługowej budowy sieci szerokopasmowych na terenie całej Polski.