Dla mieszkańców i szkół

Dla Mieszkańców

W ramach Projektu zapewnimy dostęp do sieci szerokopasmowej dla 23349 gospodarstw domowych.

Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić, czy jesteście w zasięgu prosimy o zapoznanie się z tabelą zamieszczoną w zakładce Punkty Adresowe, oraz o zapoznanie się z poradnikiem Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Nie znaleźliście Państwo swojego adresu na liście? Prosimy o kontakt.

Co oznacza, że jesteście Państwo w zasięgu sieci?

Jesteśmy operatorem hurtowym, co oznacza, że z wybudowanej przez nas sieci szerokopasmowej mogą korzystać wszyscy zainteresowani dostawcy Internetu, spełniający wymagania techniczne.

W ramach Projektu będziemy budować infrastrukturę w pobliżu Państwa budynków tj. maksymalnie do granicy Państwa działki. Dzięki zastosowanej technologii, będziecie Państwo mogli wybrać Operatora świadczonych usług, bez konieczności każdorazowej budowy nowego przyłącza tj. raz wybudowana infrastruktura będzie mogła być wykorzystywana w przez wielu Operatorów.

Pragniemy dodać, że czołowi ogólnopolscy oraz lokalni operatorzy ISP są żywo zainteresowani możliwością świadczenia usług detalicznych na naszej sieci, co może wpłynąć pozytywnie na cenę detaliczną dla mieszkańców regionu.

Operatorzy ISP świadczący usługi detaliczne na naszej sieci POPC

 

                                                                                                                                           FAITH - NET       

                   https://zetosa.pl                                      https://www.orange.pl                                        https://www.faith.pl

    Infolinia: 695-270-252 lub 695-270-210                Infolinia: *100 lub 510-100-100                                      Infolinia: 14 650 05 00

 BOK - ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów                                                                                                      e-mail: bok@faith.pl

 

Dla Szkół

Ważnym aspektem naszego Projektu jest możliwość bezpłatnego podłączenia do sieci szybkiego, symetrycznego Internetu szerokopasmowego o przepustowości powyżej 100 Mb/s do wybranych Placówek Oświatowych z obszaru realizacji projektu zgodnie z listą zamieszczoną w zakładce Jednostki Oświatowe.

Państwa szkoła jest zainteresowana udziałem w Projekcie? Zapraszamy do kontaktu.

Co zapewniamy Placówce Oświatowej w ramach Projektu?

W ramach Projektu oferujemy nieodpłatne doprowadzenie łącza światłowodowego do Placówki Oświatowej oraz instalację i uruchomienie urządzeń - czyli łącze dostępowe do szkoły umożliwiające świadczenie usługi dostępu do Internetu.