Aktualizacja Prognozy Rozbudowy Zasięgu Sieci w III kw. 2022 r.

W zakładce dla Operatorów zamieściliśmy Aktualizację Prognozy Rozbudowy Zasięgu Sieci w III kwartale 2022 r. zawierającą planowaną liczbę Punktów Adresowych, dla których zostanie uruchomione świadczenie Usług w danej miejscowości (wraz z kodami SIMC) oraz odpowiadającymi im Punktami Dostępu do Usługi (węzłami).

Zapraszamy do zapoznania się z Prognozą.