Nowa oferta ramowa Zicom Infrastruktura

W dniu 29.11.2022 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaakceptował zmiany w ofercie hurtowej Zicom Infrastruktura Sp. z o.o. Zmieniona oferta ramowa obowiązuje od dnia 1.03.2023 r.